A weboldal fenntartója

A www.zugloigitarsuli.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a JACSOMEDIA KFT. (a továbbiakban: JACSOMEDIA KFT.) üzemelteti. A Weboldalra való belépéssel Ön elfogadja a jogi nyilatkozatban foglaltakat.

Jogi feltételek

A weblapon található adatok, információk, ábrák, stb. között előfordulhatnak hibák, pontatlanságok. A weblapon megjelenő információk, leírások és egyéb információs anyagok közvetlenül a gyártótól származnak, ezért azok pontosságáért a JACSOMEDIA KFT. nem vállal semmilyen felelősséget. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet minden szavatosság nélkül helyezünk el, és azokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A használatukból származó minden kockázat a felhasználót terheli. A JACSOMEDIA KFT. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával kapcsolatos károkat), még akkor sem, ha a JACSOMEDIA KFT.-t előzetesen értesítették ilyen károk lehetőségéről.

Harmadik felek webhelyei

A jelen Weboldalról kapcsolt helyek nem tartoznak a JACSOMEDIA KFT. ellenőrzése alá, és ezért a JACSOMEDIA KFT. semmilyen értelemben nem felelős a kapcsolt helyen található tartalomért. A JACSOMEDIA KFT. a kapcsolatokat kizárólag kényelmi célból biztosítja, és egyetlen kapcsolat sem jelenti a JACSOMEDIA KFT. egyetértését vagy felelősségvállalását.

Alkalmazandó jog

A jelen jogi feltételek a magyar jog alkalmazását feltételezik. Ha a jelen feltételek bármelyike valamilyen oknál fogva semmisnek vagy érvénytelennek minősül, azok helyébe az alkalmazandó jogszabálynak megfelelő és a hatálytalan rendelkezéssel kiváltani kívánt joghatás szempontjából legmegfelelőbb rendelkezés lép érvénybe, nem érintve a többi feltétel érvényességét.

Felelősség kizárás

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért - a JACSOMEDIA KFT nem felel. A Weboldalon közzétett információkat igyekszünk ellenőrizni, adott esetben szűrni, azonban a 100%-os ellenőrzést nem tudjuk garantálni, ezért a közzétett információkért felelősséget nem tudunk vállalni, azok bármilyen következményeiért a JACSOMEDIA KFT semmilyen felelősséget nem vállal. Fontos felhívni az Ön figyelmét arra, hogy az üzleti vagy egyéb döntései meghozatala előtt a Weboldal használatán túl - konzultáljon szakértővel, a Weboldal és a Weboldalon nyújtott információk, tanácsok felhasználása kizárólag az Ön felelősségére és kockázatára történik! A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket és egyéb adatokat is tartalmaz. Amennyiben a JACSOMEDIA KFT tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket vagy egyéb tartalmat haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a JACSOMEDIA KFT az általa használt linkek illetve az általuk lehívható Weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Günsberger Ákos

Mobil: 06 30 690 7118

E-mail: gunsbergerakos@gmail.com

Cím: 1142 Budapest, Szatmár utca 6.


A nekem megküldött e-mailjeit és az abban lévő személyes adatokat, így az Ön nevét és e-mail címét kizárólag abból a célból kezelem, hogy Önnel a kapcsolatot felvegyem, válaszoljak levelére, illetve az abban foglalt kérést megvizsgálja, teljesítsem a kéréseit. Más célra ezen adatokat nem kezelem. Ezen adatkezelésem jogalapja az Ön azon jogos érdeke, hogy megkeresésére válaszoljak.